Praxis 20th Anniversary Party in Bratislava @ Fuga – 01-12-2012

 

kóre-core more /// harsh /// experimental /// breakcore /// electronics

http://praxis-records.net/

Prvý vynil vydalo Praxis records koncom novembra v roku 1992. Pri príležitosti dvadsiatich narodenín organizuje sériu akcií po celej Európe. Prvá sa uskutoční v Londýne – rodnom meste vydavateľstva (v súčasnosti je akívne v Berlíne – “capital city of breakcore”). Christoph Fringeli (otec praxisu) sa už dvadsať rokov nekompromisne drží prísneho gra experimentálnej elektronickej muziky v jej najpríkrejšej podobe.

Vydáva mená ako: Somatic Responses, Electric Kettle, Nihil Fist, Hecate, Noise Creator, Zombieflesheater, Bulkrate, Amboss atď. atď…******************************************************Vo Fuge vystúpia:*** ZOMBIEFLESHEATER (Ger) – breakcore/breakcore
http://www.myspace.com/insane_zombieflesheater

*** EITERHERD (At) – breakbeat/electronic/experimental
http://www.myspace.com/eiterherd

*** KOVERT (USA) – electronics/dnb/hardcore
http://criticalnoise.net/kovert.html

*** BASE FORCE ONE (Ger) – militant breakcore/old school – jedná sa o jeden z mnoho projektov Christopha Fringeliho
http://www.youtube.com/watch?v=spWRzCoSz6U&feature=related

*** YARRDESH (Cz) – avantgard-core/breakcore
http://soundcloud.com/search?q%5Bfulltext%5D=yarrdesh

*** MARAKI (Sk) – downtempo/hardcore/experimental
http://soundcloud.com/search?q%5Bfulltext%5D=maraki

*** BARTEK (Sk) – trash/kóre
http://soundcloud.com/dyzlektik

vizuals by: STIX, DENZEL WERKZ, RE:FIX

******************************************************

Kto chce stráviť viacej času na sociálnych sieťach, tak si prečíta aj toto:
Praxis records si samo stanovuje merítko normálnosti a nenormálnosti. Víziu normálnosti si stanovilo mottom “NOTHING ESSENCIAL HAPPEND IN THE ABSENCE OF NOISE”. Všetci vieme, že viacej, je niekedy viac.
Autority dnešného moderného západného štátu preberajú starú mocenskú techniku – pastorálnu moc. Táto forma moci je zameraná na spásu a tá je spojená s obetovaním sa (spása v súčasnosti napríklad v podobe vysokej životnej úrovni, blahobytu, zdravého životného štýlu atď.). Tieto autority sa často oháňajú frázou “súkromné zlo vytvára verejné blaho” >>> v prípade Praxisu by sme mohli povedať “súkromné dobro vytvára verejnú traumu” – traumu, ktorá má očistný charakter – áno, Praxis rec. je sekta…tiež je zameraná na spásu. Preberá kolektívny scenár a obracia ho na ruby, čím nás vymaňuje zo stereotypov. Životná úroveň na Praxis párty: “very HIGH” :0
Aby bola nejaká kultúra sama sebou a niečo vytvorila, musí byť spolu so svojimi príslušníkmi presvedčená o svojej pôvodnosti, dokonca do istej miery aj o svojej nadradenosti nad ostatnými subkultúrami (“MY SUBCULTURE CAN KICK YOURS SUBCULTURE ASS ANYWAY, ANYTIME”, in: Pencil break). Práve iba v podmienkach nedostatočnej komunikácie sa môže niečo originálne vytvoriť. Čím viac sa nejaká civilizácia homogenizuje, tým zjavnejšie sú vnútorné deliace čiary v rámci jednotlivých kultúr čitatelnejšie – čítať chceme !!! {ja chcem}

 

This entry was posted in Event, Events, Praxis History, Praxis News and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>